เลื่อนดูด้านล่างมีกิจกรรมครบ

 

วัดเขาทราย

ต.เขาทราย  อ.ทับคล้อ  จ.พิจิตร

 

ขอให้ผู้ใจบุญทุกท่าน
จงมีโชคลาภร่ำรวย
มั่งมีศรีสุข อยู่ดีมีสุข อยู่เย็นเป็นสุข

สมบูรณ์พูนสุข
สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา
ก้าวหน้าในชีวิต
จงทุกประการ  เทอญ.

คลิกภาพเปิดลิ้งค์
 

   

 
  หลวงพ่อทบ "หนุนดวง" ยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ  
   
  ถนนคอนกรีตขึ้นโบสถ์ งานปฏิบัติธรรม  
   
  ตักบาตรเทโววัดเขาทราย เที่ยววัดเขาทราย  
   
  บูรณปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญ เพิ่มเติมให้แล้วเสร็จ  
   
  ปลุกเสก รุ่นเสาร์ ๕ ปี๕๕ อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ  
   
  กฐินสามัคคี ปี ๕๕ ข่าวสาร วัดเขาทราย  
       
   
 

กิจกรรมคุณธรรม

ผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร

ภาพประวัติศาสตร์เขาทราย

 
 

แผนที่
มาวัดเขาทรายจ้า

 
 
 

การอบรมทำบัญชีการเงินวัด

 

ทางเดินส่งเสริมสุขาภาพ

 
   
 

ห่มผ้าหลวงพ่อใหญ่ไสยาสน์

มอบทุนการศึกษา

อุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 57

 
 

 
 

เทคอนกรีตรอบมณฑป วัดเขาทราย

พิธีหล่อพระเกศพระพุทธสิหิงค์

ร่วมบุญทาสีทองพระพุทธไสยาสน์ และสังกัจจาย  
 

โครงการ
แผ่นดินธรรม  แผ่นดินทอง
วัดเขาทราย

 
 

มอบบรรยากาศดีๆให้กับท่าน จากวัดเขาทราย

หลวงพ่อเงินทองไหลมาเทมาตลอดกาล

   
 


บันทึกจารึกบุญไว้ในพระศาสนา

 
       พิธีพุทธาภิเษก 14-15  สค.2558 เงินบูรพา

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน พระนิสิต มจร

ศาลาอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ

 
 

      

 

 
 

บรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนา

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี บวร ร่วมใจกำจัดยุงลาย พาหะแห่ง ซิกา 2560  
 

 
 

วันเข้าพรรษา 2560

พิธีเททองหล่อพระประธาน 8 ก.ค.60

หมู่บ้านศีล ๕ และครอบครัวอบอุ่น ด้วยธรรมะ

 
 

 
 

รับเทียนพรรษา และเวียนเทียน 60

ผู้สูงอายุอำเภอทับคล้อ กับวัดชุมชนคุณธรรม

rพระธรรมทูต คณะสงฆ์อำเภอทับคล้อ

 
 

 
 

ขับเคลื่อนชุมชนคุณธรรมวัดเขาทราย

มหกรรมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดพิจิตร60

   
 

 
   

เกียรติคุณจาก สาธารสุขอำเภอทับคล้อ 2560

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559-2560

 
 

 
 

รายนามผู้ร่วมสร้างหนังสือสวดมนต์ ปี 2560

๑๒ สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๐

ประวัติวัดและท่องเที่ยววัดเขาทราย

 
 

 
 

คลิกดูกิจกรรม

ตักบาตรเทโวโรหณะ 60

   การก่อสร้าง ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 59

 
            
 

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ พ.ศ.2560

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในวัดเขาทราย ไฟล์ใหญ่

พระพุทธสิหิงค์

 
 

 
 

สวดมนต์ข้ามปี 60-61

 ดู ปฏิทิน พ.ศ.2561

17 ม.ค.2561

 
 

 
 

จัดโครงการของบประมาณ พัฒนาวัด

จิตอาสาพัฒนาบ้านเรา 29 ม.ค.61

ข้อมูลการท่องเที่ยววัดเขาทราย

 
 

            

 
   

อุปสมบทหมู่ 2561

ปฏิบัติธรรม มาฆะบูชา 2561

 
 

 
         
 

 
         
 

 

 
         
   
         
 

   

 
         
 

       

 
   

สัตว์สวยงามน่ารัก วัดเขาทราย

ไก่ป่าวัดเขาทราย

 
 

 
         
   
         
   
 

สงกรานต์ ปี 2562

 

29 พ.ค.2562 วัด ตะพานหิน

 
 

 
         
   
   

หลวงหิน

   
   
  รายงาน ศพอ.

VDO

20 ส.ค.2562

 
 

 
 

ผู้ว่าพาปั่น

๓๑ธ.ค.๒๕๖๒

   
 

 
 

เดินกับเขาสักครั้งหนึ่ง 15 ธ.ค.62

จองพญาครุฑทรงช่อฟ้า

   
   
         
 

 
 

30 เม.ย.63

กอ.รมน. 8 พ.ค.63

26 พ.ค.63

 
 

 
 

18 พ.ค.63

ถุงยังชีพ 9 มิถุนายน 63

22 มิถุนายน 2563

 
 

 
 

20 มิถุนายน 2563

20 มิถุนายน 2563

อุปสมบทหมู่ วันที่ ๒๘ กพ.๖๓

 
 

 
 

เทศน์มหาชาติ ๖๓

เข้าพรรษา ๖๓

 มิ.ย. ๖๓ประชุมเตรียมอบรม ครู ข. สสอ.

 
 

 
 

เสวนา เขาทรายน่าอยู่ 14 ก.ค 62

การประชุมร่วม พลังงานจังหวัดพิจิตร

พบกลุ่ม สัญญาใจเขาทรายบ้านเรา

 
 

 
 

พลัง บวร วัดโพธิ์ประทับช้าง 10 ก.ค.63

 

27 ก.พ.2563

 
 

 
 

การเรียนการสอน

งานสถาบัน

14 สิงหาคม 63

 
 

 
 

ประชาสัมพันธ์ 63

สั่งจองหลวงพ่อสุขโข

พระพุทธมงคลมหามุนี

 
       
         
         
         

 


กิจกรรมที่สำคัญ

านปฏิบัติธรรม    
 
เที่ยววัดเขาทราย

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ

งานพิธีพุทธาภิเษก รุ่น เสาร์ ๕ เงินทองไหลมาเทมาตลอดกาล